Hopp til innholdet
Home » Bærekraft

Bærekraft

2023 Rapport Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.
Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Bauda konsernet er omfattet av Åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurdering

Om oss

Forankring av ansvarlighet

Ansvar for gjennomføringen av arbeidet med Åpenhetsloven fordeler seg slik:

Redegjørelse for åpenhetsloven

Konsernets leverandører og samarbeidspartnere

Konklusjon

Tiltak fremover

Kontakt

ANSVARLIG LEVERANDØRKJEDE – ÅPENHETSLOVEN

Bauda arbeider kontinuerlig for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i hele vår verdikjede. Vi er opptatt av å levere produkter vi kan være stolte av, som holder høy standard og som er laget under gode arbeidsforhold, der både menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er ivaretatt.

Våre retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og retningslinjer for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til oss selv, våre leverandører og forretningspartnere.

For Bauda er det viktig at hele verdikjeden etterlever våre retningslinjer til leverandører. Vi har et tett samarbeid med vår største leverandør, Toyota Norge, som utfører egne risikovurderinger og undersøkelser av sine leverandører.

Aktsomhetsvurderinger er sentralt i Bauda konsernets arbeid for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge og redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede.

I vår årlige rapport om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold redegjør vi for våre aktsomhetsvurderinger, risikoer vi har avdekket i vår virksomhet og leverandørkjede, og eventuelle tiltak som er iverksatt. Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan Bauda konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører og forretningspartnere, bruk kontaktskjemaet vårt.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan er det daglige ansvaret for menneskerettighetsarbeidet organisert i virksomheten?

Har Bauda retningslinjer for sine leverandører?

Hvem er Bauda konsernets viktigste leverandører med hensyn til åpenhetsloven?

Hvordan jobber Bauda for å forsikre at leverandører og underleverandører beskytter arbeidstakerrettigheter?

Hvordan vet Bauda at innsatsen og tiltakene som iverksettes for å redusere og forhindre negative konsekvenser faktisk er effektive?

Hva er Baudas viktigste fokus knyttet til åpenhet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Ekskluderer Bauda alle leverandører og forretningspartnere som unnlater å ivareta arbeidstakerrettighetene?

Hva gjør Bauda for å ivareta menneske- og arbeidsrettigheter til fremmedarbeidere i leverandørkjeden?