Hopp til innholdet

Historien om Bauda

Bauda historien startet lenge før etableringen av selskapet i 1959. Nedenfor kan du lese hele historien skrevet av han som kjenner den best av oss alle, Per Baumann.

bauda-historie

Baudahistorien fra 1939 til 2015

Skrevet av Per Baumann, februar 2015.

Bauda historien startet lenge før etableringen av selskapet i 1959. 

I 1939 var Skoda agenturet for Norge ledig, og tre unge menn var interessert. Min far Arne Baumann og brødrene Finn Erik og Per Eyolf Dahl. De var rundt 30 år, og satset friskt på tross av at annen verdenskrig allerede hadde startet nedover i Europa. 

Skoda Auto AS ble startet 2. januar 1940 og endret navn til F.E. Dahl & Co. AS under krigen. Aksjefordelingen var 60 % Baumann og 40 % Dahl. Baumann-familien har fremdeles sine 60 % videreført av 2. og 3. generasjon. 

De første 13 årene var naturlig nok magre. Først krigen, så etterkrigstid med store begrensninger på bilimport og salg. Ledige agenturer ble tatt imot med takk, og særlig gjaldt dette biler. De fleste av disse agenturene hadde imidlertid korte og hektiske liv. Enten forsvant fabrikkene, eller nye importører dukket opp. 

AS Bauda Investment ble opprettet i 1959 som holding- og eierselskap for F.E. Dahl & Co. AS, og noen andre selskap ble etablert for noen av de andre bilmerkene. Baumann og Dahl AS var et av dem, og de representerte Neckar (tysk Fiat), som vi eide til 1965 da fabrikken opphørte. 

Skoda var hovedmerket vårt til langt opp i 1960 årene. I 1964 startet vi med Toyota via den danske Toyotaimportøren. Det var spennende og noe helt nytt, bilene var bra, men både Japan og Toyota var ukjent for det norske folk. I løpet av 60 årene gikk det langsomt bedre for hvert år, men det var først i 1969 at vi solgte mer Toyota enn Skoda og det var med noen få biler. 

Fra denne tiden var det Toyota som var vårt hovedmerke og i 1975 ble Skoda avviklet og all satsing ble på Toyota og senere inkludert Lexus (1991). 

Toyotaimporten og oppbyggingen av en landsdekkende forhandlerorganisasjon var hovedvirksomheten. I Oslo og nærliggende distrikter hadde vi egen bilforhandlervirksomhet etablert allerede i Skodatiden. 

Toyotavirksomheten utviklet seg med stormskritt etter at vi fikk direkte importørkontrakt med Toyota i 1973. Det store gjennombruddet kom i 1980 årene. Fra å være et lite og ukjent bilmerke utviklet Toyota seg i Norge til å bli en av de store og markedsledende i løpet av 20 år — en posisjon vi har holdt på siden. Det er en historie uten sidestykke i norsk bilhistorie. 

Det skjedde også mye på eiersiden og organisasjonssiden i disse årene. Generasjonsskifte både på eier- og ledersiden. Da min far Arne døde i 1977 arvet jeg aksjemajoriteten og etter hvert overtok jeg også den daglige ledelsen. I 1982 ble bilforhandlervirksomheten skilt ut i eget selskap F.E.Detalj AS med hovedkontor i Oslo. F.E.Dahl & Co. AS fortsatte som importør og flyttet til nytt anlegg i Drammen. Dette medførte store organisasjonsmessige endringer og et fokus på importørvirksomhet som et område og bilforhandlervirksomhet som et annet.

I 1991 ønsket familien Dahl å selge sin aksjeandel på 40%, og Baumannfamilien som hadde forkjøpsrett valgte å tilby aksjene til Toyota. Slik ble Baudaeierskapet 60% Baumann og 40% Toyota, et eierskap som burde sikre både historie og fremtid. 

Bilforhandlervirksomheten utviklet seg mer gjennom 1980 årene og inn i 2000. F.E.Detalj ble Toyota Dahl AS i 1986. I 1988 ble det fisjonert i 3 selskap, Toyota Sentrum AS, Toyota Øst AS og Toyota Asker og Bærum AS. 

Toyota Sentrum som den største drev fra 4 avdelinger, Alna, Storo, Røa og Kirkeveien på Majorstuen, i 1990 hadde vi en midlertidig avdeling i et år, Billand på Ensjø for salg av overskuddslager av brukte biler. I 1991 overtok Toyota Sentrum Fords anlegg på Skøyen. Avdelingene på Røa og i Kirkeveien ble flyttet dit. Da Bauda kjøpte Rui`s bilforretning på Ensjø i 2003 ble den fusjonert med TS og ble avdeling Ensjø. Toyota Sentrum endret da navn til Toyota Oslo AS og ble eneste Toyotaforhandler i Oslo. Samme året ble også en avdeling etablert på Grorud og Toyota Øst ble fusjonert inn som avdeling Oppsal. Høsten 2009 ble nytt hovedanlegg på Økern åpnet. Grorud, Alna salg og teknisk samt Toyotadelen på Storo flyttet til Økern. Storo ble Lexus anlegg. 

Toyota Asker og Bærum hadde nytt hovedanlegg på Rud i Bærum i 1989, etablerte litt senere en liten avdeling på Nesbru som i 1999 ble flyttet til Fords tidligere anlegg i Asker. 

Hvam Bil ble overtatt av Bauda i 1988 og ble Toyota Hvam Bil som har utviklet seg til Toyota Romerike AS etter kjøp av Toyota Jessheim og Eidsvoll Bilforretning i 2009. Nytt hovedanlegg ble åpnet på Kjeller i 2011. Anleggene på Jessheim og Eidsvoll ble også vesentlig oppgradert og utvidet. 

 • I 1995 ble Star Auto i Drammen kjøpt av Bauda og Toyota Drammen AS ble etablert og der ble det også senere etablert en avdeling i et moderne anlegg i Lier. Da ble avdelingen på Slemmestad avviklet.
 • I 1999 ble Hell Bil AS, Trondheim kjøpt av Bauda og ble Toyota Hell Bil AS. Ble solgt i 2005 etter anmodning fra Toyota Norge da de ikke ønsket så stor andel av Toyotasalget på en forhandlergruppe. 
 • I 2000 ble Tomotri AS på Ski kjøpt av Bauda og dette ble først en avdeling av Toyota Øst, for senere å bli etablert som Toyota Follo AS med nytt anlegg i 2004.
 • I 2001 ble Aase Auto AS, Haugesund kjøpt av Bauda og etablert som Toyota Haugesund AS. Ble solgt i 2013. 
 • I 2001 ble også Toyota Sarpsborg AS etablert etter Bauda`s kjøp av Auto Forum AS. 
 • I 2004 ble Toyota Østfold AS etablert etter Baudas kjøp av Rygge Auto AS og senere ble det også etablert en avdeling i Halden som ble avviklet i 2013. Toyota Østfold AS fortsatte med avdeling Sarpsborg og Moss, og i 2015 ble også Toyota Follo innfusjonert til Toyota Østfold og Follo AS. 

Siden Lexus startet i Norge i begynnelsen av 1990 årene ble de solgt først av Toyota Sentrum, avdeling Skøyen. I 2001 ble Lexus Oslo AS etablert med eget anlegg på Skøyen. Etter et drøyt år ble Lexus tilbakeført til Toyota Oslo. Dette var i mange år den eneste Lexusforhandleren i Norge. I 2009 fikk Lexus egen avdeling på Storo og salget økte stadig. Etter hvert ble det etablert Lexusforhandlere i de større byene og det ble også etablert avdelinger i Baudaregi på anlegget til Romerike på Kjeller i 2014 og på Rud i Bærum i 2015. Da flytter også Lexusavdelingen på Storo til nybygget avdeling i hovedanlegget på Økern. Baudaforhandlerne selger rundt 50 % av Lexussalget i Norge. 

I 1991 da Toyota ble invitert til å bli 40 % eiere i Bauda, fikk vi et samarbeid også på eiersiden. Temaet om fremtidig eierskap til importvirksomheten ble tatt opp på et tidlig tidspunkt uten at Toyota uttrykte noe ønske om å overta. Etter hvert som årene gikk, og mer og mer av driften ble styrt av Toyotas systemer, så også Toyota et grunnlag for å overta. I 2003 fikk vi et tilbud på kjøp av våre 60 % av importvirksomheten. I 2004 ble importvirksomheten skilt ut og Toyota overtok våre 60% og Toyota Norge ble heleid av Toyota. 

Forhandlervirksomheten i Bauda fortsatte med 60 % Baumann og 40 % Toyota. Dette var starten for en ny forsterket innsats på forhandlerdrift. Samtidig var det starten på et generasjonsskifte. I 2005 overtok Henrik som konsernsjef og Per ble styreformann for Bauda. 

Bauda har siden 2004 etablert og konsolidert sin posisjon som en av Norges største bilforhandlergrupperinger og er den desidert største Toyotaaktøren i Norge. Også på eiendomssiden har Bauda styrket sin posisjon, spesielt etter kjøpet av Toyota Oslos hovedanlegg på Økern i 2014. 

Bauda fra 2015 og til i dag 

 • I 2015 ble Geir Guthus ansatt som administrerende direktør i Bauda AS og Henrik Baumann gikk over i rollen som arbeidende styreformann. Sentrale roller innenfor økonomi, marked og administrasjon ble opprettet i morselskapet Bauda AS.
 • I 2015 ble nytt selskapsnavn etablert etter fusjonen mellom Toyota Østfold og Follo, Toyota Østfold og Follo AS.  
 • I 2016 ble Toyota Sør kjøpt fra Smiths Auto, og ble med det Bauda AS sin sørligste forhandler med plassering i Sørlandsparken. 
 • I 2016 ble et moderne skadesenter etablert på Lierskogen som betjener Toyota Asker og Bærum, Toyota Buskerud og lakk for Toyota Hønefoss.  
 • I 2017 ble Toyota Hønefoss og Toyota Hadeland kjøpt opp og etablert under navnet Toyota Hønefoss AS 
 • I 2018 ble Lexus Kristiansand ble etablert i Sørlandsparken. 
 • I 2021 ble Funnemark sine avdelinger Hokksund og Kongsberg kjøpt opp, og et nytt selskapsnavn ble etablert. Avdelingene Toyota Drammen (Åssiden), Toyota Lier, Toyota Hokksund og Toyota Kongsberg opererer nå under selskapet Toyota Buskerud AS. 
 • I løpet av 2021 ble også driften på Toyota Oslo lokasjon Skøyen avviklet på grunn av utløpt leieavtale, og medarbeiderne blir overført til andre lokasjoner i Toyota Oslo. 
 • I 2022 ble Toyota Fredrikstad AS kjøpt opp. Toyota Oslo avd. Kolbotn avviklet på grunn av beslutninger om boligbygging på stedet.
 • I 2023 ble Toyota Follo innfusjonert i Toyota Oslo AS. Toyota Østfold og Follo AS byttet navn til Toyota Østfold AS, og Toyota Fredrikstad ble innfusjonert i Toyota Østfold AS.