Hopp til innholdet

Verdigrunnlag

TOYOTA OG LEXUS FAMILIEN

Som en del av Toyota organisasjonen, er vi med på å bringe Toyotakulturen videre. En kultur som har gjort Toyota til verdens største bilprodusent. Gjennom samarbeid, og med respekt for de menneskene vi har rundt oss, skal vi hele tiden søke de små
forbedringene. Små forbedringer som forenkler vår hverdag og
som resulterer i enda bedre kundeopplevelser.

THE TOYOTA WAY

The Toyota Way bygger på to grunnpilarer: Kontinuerlig
forbedring og Respekt for mennesker. Disse to hovedverdiene
bygger igjen på verdiene: Utfordring, Kaizen, Genchi Genbutsu,
Respekt og Lagarbeid.

MYNDIGGJØRING

Myndiggjøring står sterkt i Bauda’s verdigrunnlag (David
Kvebæk). Filosofien om å sette medarbeidere i stand til å ta
ansvar og ta selvstendige valg og beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg om innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon.

K1 OG BRiT

K1 = Kunden Først
BRiT = Best Retailer in Town (byens beste forhandler)

Forretningsidé

Vi skal markedsføre og selge Toyota og Lexus relevante produkter og tjenester i områder som er strategisk viktige for oss og våre kunder.